D1.3 Analizi legalnih aspekata

Izveštaj o analizi legalnih aspekata i postojeće regulative u pogledu akreditacije i implementacije interdisciplinarnih studijskih programa na partnerskim univerzitetima (na nivou univerziteta i fakulteta)