D1.4 Matrice kompetencija na osnovu istraživanja tržišta rada

Matrice kompetencija na osnovu istraživanja tržišta rada