Results for "IMP"

Files

  • D1.3 Analizi legalnih aspekata

    Izveštaj o analizi legalnih aspekata i postojeće regulative u pogledu akreditacije i implementacije interdisciplinarnih studijskih programa na partnerskim univerzitetima (na nivou univerziteta i fakulteta) 

    1872 days ago

  • D1.3 Analysis of legal aspects

    Report on analysis of legal aspects and current regulations with respect to accreditation and implementation of interdisciplinary study programs at PC universities (at university and faculty level) 

    1872 days ago